Banner OCMW Gavere

Dag van de onthaalouder

Op donderdag 12 oktober, dag van de Onthaalouder, trakteert het OCMW Gavere haar onthaalgezinnen op niets minder dan een eigen logo. Elk onthaalgezin krijgt een uithangbord om aan de muur te hangen of voor het raam te plaatsen, zodat ouders nog makkelijker de weg naar de opvang vinden.

Het OCMW Gavere werkt momenteel samen met 24 onthaalgezinnen, die in totaal meer dan 200 kinderen opvangen. Het gaat vooral om baby’s en peuters maar ook oudere kinderen kunnen voor en na schooltijd bij sommige onthaalgezinnen terecht.

Een mooi aanbod, dat het OCMW nog meer in de kijker wil zetten. Het nieuwe logo moet de onthaalgezinnen een gezicht geven en de drempel verlagen voor geïnteresseerde ouders om de opvang te ontdekken.

Daarnaast wil de dienst Onthaalgezinnen meer in de kijker lopen bij nieuwe kandidaat-onthaalouders. Aansluiten bij het OCMW heeft belangrijke voordelen voor een onthaalouder. Hij of zij kan rekenen op professionele begeleiding, een degelijke financiële regeling en sociaal statuut, en een enthousiast team van collega’s om ideeën en ervaringen uit te wisselen.

Meer weten?

Ben je op zoek naar opvang of wil je zelf onthaalouder worden? Contacteer de dienst Onthaalgezinnen van het OCMW Gavere via 09 389 29 71 of onthaalgezinnen@gavere.be. Bekijk ook onze website voor meer informatie.

Nieuws

08-11-2018

Bekendmaking regelmenten

De voorzitter van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Gavere maakt overeenkomstig artikel 187 van het OCMW-decreet bekend dat de raad voor maatsch ...

[Lees meer]

24-07-2017

Bekendmaking regelementen

De voorzitter van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Gavere maakt overeenkomstig artikel 187 van het OCMW-decreet bekend dat de raad voor maatsch ...

[Lees meer]

24-01-2017

Dienst onthaalgezinnen: toelage voor de installatie van een kinderbegeleider

De Voorzitter van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Gavere maakt bekend dat de OCMW-raad op datum van 18 januari 2017 het reglement met als onde ...

[Lees meer]

24-11-2016

Tussenkomst kinderbegeleider - vaststellen reglement interne orde

De voorzitter maakt overeenkomstig artikel 187 van het OCMW-decreet bekend dat de OCMW-raad op datum van 22 november 2016 het reglement heeft aangenomen met als ...

[Lees meer]

22-02-2016

Bekendmaking reglementen

De voorzitter van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Gavere maakt overeenkomstig artikel 187 van het OCMW-decreet bekend dat de raad voor maatsch ...

[Lees meer]

13-10-2014

Campagnefilm SVK Leie en Schelde

Sinds kort draait er een promo-filmpje op de regionale zender AVS over SVK Leie en Schelde tijdens het programma “Mijn huis, mooi huis”. Het filmpj ...

[Lees meer]

02-07-2014

Dag van de mantelzorger

Iemand die zorg nodig heeft, blijft graag in zijn thuisomgeving. Vaak helpen familieleden bij het organiseren van het dagelijkse leven. Wie langdurig zorgt voor

[Lees meer]

19-05-2014

Wij zoeken vrijwillige chauffeurs

O.C.M.W van Gavere zoekt dringend  ...

[Lees meer]

01-04-2014

Wijzigingen kinderopvang

Vanaf 1 april 2014 treedt het decreet houdende de organisatie van de kinderopvang van baby’s en peuters in werking. Dit decreet wordt geconcretiseerd in b ...

[Lees meer]

10-02-2014

Themakoffers ‘Omgaan met geld’ voor scholen

Begin deze week verdeelden OCMW-voorzitter Gilles Van Hende en OCMW-secretaris Marc Van Doorne, in naam van het Gaverse OCMW, de ‘geldweg-themakoffers& ...

[Lees meer]

10-02-2014

OCMW leert kinderen omgaan met geld door inleefspel

Het OCMW van Gavere nodigde alle schoolkinderen deze week uit om deel te nemen aan de preventieweek voor de jeugd. Ze leerden ze omgaan met geld.Via het preve ...

[Lees meer]

17-12-2013

Samenwerkingsovereenkomst OCMW Gavere - Bedrijvenplatform Gavere

Het bedrijvenplatform en het OCMW Gavere hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend met de intentie om nauwer samen te werken tijdens de begeleiding naar een ...

[Lees meer]

11-12-2013

Rotary Gavere schenkt 3500 euro aan OCMW Gavere

Dit bedrag zal integraal gebruikt worden voor de aankoop van voedsel- en speelgoedbonnen voor Gaverse families die het moeilijk hebben. ...

[Lees meer]

13-05-2013

Uw woning zorgeloos verhuren

U wenst uw woning zorgeloos te verhuren? Minstens 9 jaar lang biedt het SVK garantie op stipte huurbetaling onderhoud van de woning kosteloze service: v ...

[Lees meer]

23-02-2012

Onthaalouders gezocht

De Dienst Onthaalgezinnen van het OCMW te Gavere is op z ...

[Lees meer]

Vacatures

23-02-2012

20-04-2011