Banner OCMW Gavere

Woord vooraf

Beste bezoeker,

Namens het O.C.M.W. Gavere heten wij u hartelijk welkom op onze website. Sedert de wet van 8 juli 1976 houdende oprichting van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (O.C.M.W.); ter vervanging van de vroegere Commissie voor Openbare Onderstand (C.O.O.) is er een lange weg afgelegd om thans te resulteren in een Open Sociaal Huis waar iedereen welkom is.

De hoofdopdracht van het O.C.M.W. bestaat erin te zorgen dat iedere burger een leven kan leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid, de kansarme onder ons kansrijker maken! Met onze (beperkte) financiële middelen proberen we dan ook een zo efficiënt mogelijk sociaal beleid te realiseren.

Het O.C.M.W. is er voor iedereen. Zowel onze mandatarissen als het voltallig personeel staan volledig ter uwer beschikking. U kunt steeds bij hen terecht met al uw vragen en problemen. Aarzel niet op hen een beroep te doen!

Wij wensen u alvast heel veel surfplezier!

Met vriendelijke groeten.

De Secretaris
Serge Ronsse

De Voorzitter
D. Dierick